Ana Sayfa Kurslarımız Hakkımızda Ön Kayıt Online Derslik Duyurular Başarılarımız Yayınlarımız Foto Albüm İletişim
 
 
SMMM Staj Başlatma Sınavı
 

SMMM Staja Giriş Sınavı

 

     
     
 
  1 + 1

 KAZANAMAZSANIZ

BİR SONRAKİ KURSUMUZA

 ÜCRETSİZ Katılıyorsunuz.

 
     
     

SMMM Staja Giriş Kursu Şubat  2015 Kurs Programları

Dersin Adı Başlama Tarihi Gün Saat Kontenjan Boş Kontenjan
Ders Programı İçin Tıklayınız. 20/12/2014 Cumartesi 14:00-20:00 24 4
Pazar 09:00-18:30

EĞİTİM KADROMUZ

Doç. Dr. Ender Gül SMMM Raci Akça
Doç. Dr. Murat Çetin SMMM Sultan Arslan Babayiğit
YMM Engin Kaya SMMM Özgür Bora
YMM NURSEL AYKAN Doç. Dr. Rıdvan Kaya
YMM Cemali Özkan Doç Dr. Hakan Furkan
Ender Akar Dr. Leyla Tekkol
SMMM Nusret Kurdoğlu Araştırma Görevlisi Okan Çakmak
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gürhan Aygün Araştırma Görevlisi Bekir  Akın

KURS  KAYIT FORM BİLGİLERİ

SMMM STAJA GİRİŞ KURSUNA

 KESİN KAYIT YAPTIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ.

Kesin Kayıt için Ekteki formu doldurup imzalayıp bize faks yoluyla gönderip, ödemenin %20 sini  banka hesaplarımıza yapmanız gerekmektedir.  

 

KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

Paket Eğitimin Toplam  Ücreti: 10 Taksitle Ödemede 2.000 TL ,Peşin ödemede 1.700 TL

*Ankara dışı katılımcılar için Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı özel yurtlarda günlük 15 TL, 25 TL ortalama ücretle kalma olanağı sağlıyoruz.

Özel Yurtlara Ulaşmak İçin Tıklayınız,

SMMM Staja Giriş Yeni Sınav Sisteminde Ne Değişti?

08/03/2014 Sınavını Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yaptı.

6 Eylül 2013 tarihinde yapılan TESMER 6. Olağan Merkez Kurul Toplantısında kabul edilen Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesinde yer alan konu başlıklarından soru sordu.

Geçmiş Soru bankasından 7 Soru çıktı.

Sorular Geçmiş Sınavlara göre daha kaliteli hazırlandı. Daha az iptal soru çıktı.

Şirketler Muhasebesi Sınav Konularında her zaman vardı. Ancak soru sorulmuyordu. Soruldu.

Aktif Akademi Eğitim Merkezi 15 yıldır Sınav Konularının Tamamına Yönelik Eğitim Verdi. Sürpriz ile hiçbir zaman karşılaşmadı.

Aktif Akademi ile Hazırlananlar 100 Alan Bilgisi Sorusundan en az 80 Net Yapar.

Amacımız Her Zaman Kazandırmak

 

 
Muhasebe ve Denetim % 50

Finansal Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi %15

Temel Kavramlar ve İlkeler 

Muhasebe Kayıt Araçları ve Defterler 

Muhasebe Politikaları 

Mali Tablolar

Hesaplar

Tek Düzen Hesap Planı

Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Öz Kaynaklar

Gelir Tablosu Hesapları

Maliyet Hesapları

Nazım Hesaplar

Dönem Sonu İşlemleri

Şirket Türleri

Şirketlerin Kuruluşu

Sermaye Artırımı

Sermaye Azaltımı

Devir

Tasfiye

Birleşme

Kar Dağıtımı

Toplam Soru 18

Muhasebe Standartları %5

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Türkiye Muhasebe Standartları

Toplam Soru 6

Maliyet Muhasebesi %8

Genel Esaslar 

Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi 

Giderler 

Giderlerin Dağıtım Esasları 

Sipariş ve Evre Maliyet Yöntemleri 

Standart Maliyet Yöntemi 

Maliyet Bilgilerinin Raporlanması 

Analizler 

İşletme Bütçeleri 

Toplam Soru 10

Mali Tablolar Analizi %7

Finansal Tablolar 

Finansal Tabloların Analiz Teknikleri 

Finansal Tabloların Fiyat Hareketlerine Göre Düzeltilmesi 

Toplam Soru 9

Denetim %15

Denetim Kavramı ve Fonksiyonları 

Denetim Türleri 

Bağımsız Denetim 

Güvence Hizmetleri ve Diğer Denetim Benzeri Hizmetler 

Denetim Standartları 

Denetim Kanıtları

Denetim Hedefleri 

Denetim Süreci 

Denetim Teknikleri 

Gerçeğe Aykırı Finansal Raporlama 

Denetimin Planlanması 

Denetim Programının Yürütülmesi 

Denetim Alanları İtibariyle Denetim İşlemleri 

Denetim Raporları 

Toplam Soru 15

Ekonomi ve Maliye %10

Ekonomi %5

Kıtlık, Tercih ve Fayda

Talep, Arz ve Piyasa Dengesi

Talep ve Arz Esnekliği

Arz ve Talep Uygulamaları

Tüketici Dengesi Analizi

Üretim ve Maliyetler

Tam Rekabet Piyasası

Monopol

Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar

Faktör Piyasaları

Milli Gelirle İlgili Kavramlar

Para Teorisi ve Politikası

Uluslararası Ticaret Teorisi

Uluslararası İktisat Politikası

Döviz Piyasası

Ödemeler Bilançosunun Tanımı

İktisadi Kalkınma ve Büyüme

Toplam Soru 6

Maliye %5

Maliye İlminin Esasları

Kamu Ekonomisi

 Kamu Giderleri

 Kamu Gelirleri (Vergi Teorisi)

 Bütçe

 Devlet Borçları

Yerel İdareler

Toplam Soru 6

Hukuk %25

Meslek Hukuku % 5

Mesleki Mevzuat 

Meslek Yasası

Yönetmelikler

Meslek Kararları

Toplam Soru 6

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku % 5

İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun     Uygulama 

İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar 

İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi  İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları

İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları

Sendikal Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri

Toplu İş Sözleşmesi-Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin

Kurumsal Yapısı

Sosyal Sigorta Kolları

Toplam Soru 6

Vergi Hukuku %5

Vergi hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri, konusu, Dalları ve tanımı 

Vergi hukukunun kaynakları 

Vergi kanunlarının zaman, yer ve anlam bakımından Uygulanması

Verginin tarafları, mükellefin ödevleri ve hakları

Vergi borçlusu (Mükellef ve  Vergi sorumlusu )

Vergi kesenlerin sorumluluğu

Mükellefin ödevleri

Mükellef hakları 

Vergilendirme işlemleri ve süreler 

Vergiyi doğuran olay 

Vergi hukukunda süreler

Vergi borcunun sona ermesi 

Vergi borcunu sona erdiren diğer nedenler

Vergi kabahat ve suçları

Vergisel idari ve adli yaptırımları azaltan ya da sona Erdiren kimi durumlar 

Vergi hukukunda cebri icra süreci 

Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları

Uluslararası vergi hukuku 

Uluslararası çifte vergilendirmeyi ortadan Kaldırma yöntemler

Toplam Soru 6

Ticaret Hukuku %5

Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı

Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet 

Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap

Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limitet Ortaklık, Anonim Ortaklık

Anonim Ortaklıkta Denetim 

Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi

Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler 

Kıymetli Evrak

Toplam Soru 6

Borçlar Hukuku %5

Borç ilişkisinin temel kavramları-borçların kaynakları-hukuki işlem kavramı-sözleşmelerin hukuki işlemler içindeki yeri sözleşmelerin kurulması 

Sözleşmelerin geçersizliği-temsil

Haksız filler (sorumluluk olguları)

Haksız filler ve sebepsiz zenginleşme İfa 

Borcun ifa edilememesi (ifa engelleri) 

Özel durumlar-özel kayıtlar-tarafların değişmesi

Borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkileri ve borcun sona ermesi

Toplam Soru 6

Yüzde dağılımlar soru sayısını değil sınav bütünlüğü içerisindeki ilgili alanların soru dağılımındaki ağırlığı gösterir.

SMMM 'lik Staja Giriş Sınavı Sınav Konuları

Temel Kavramlar ve İlkeler 
Muhasebe Kayıt Araçları ve Defterler 
Muhasebe Politikaları 
Mali Tablolar
Hesaplar
Tek Düzen Hesap Planı
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Öz Kaynaklar
Gelir Tablosu Hesapları
Maliyet Hesapları
Nazım Hesaplar
Dönem Sonu İşlemleri
Şirket Türleri
Şirketlerin Kuruluşu
Sermaye Artırımı
Sermaye Azaltımı
Devir
Tasfiye
Birleşme
Kar Dağıtımı

Toplam Soru 18

 Muhasebe Standartları % 5

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları
Türkiye Muhasebe Standartları

Toplam Soru 6

Maliyet Muhasebesi

 % 8

Genel Esaslar 
Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi 
Giderler 
Giderlerin Dağıtım Esasları 
Sipariş ve Evre Maliyet Yöntemleri 
Standart Maliyet Yöntemi 
Maliyet Bilgilerinin Raporlanması 
Analizler 
İşletme Bütçeleri 

Toplam Soru 10

Mali Tablolar Analizi % 7

 

Finansal Tablolar 
Finansal Tabloların Analiz Teknikleri 
Finansal Tabloların Fiyat Hareketlerine Göre Düzeltilmesi 

Toplam Soru 9

Denetim % 15

 

Denetim Kavramı ve Fonksiyonları 
Denetim Türleri 
Bağımsız Denetim 
Güvence Hizmetleri ve Diğer Denetim Benzeri Hizmetler 
Denetim Standartları 
Denetim Kanıtları
Denetim Hedefleri 
Denetim Süreci 
Denetim Teknikleri 
Gerçeğe Aykırı Finansal Raporlama 
Denetimin Planlanması 
Denetim Programının Yürütülmesi 
Denetim Alanları İtibariyle Denetim İşlemleri 
Denetim Raporları 
 

Toplam Soru 15

Ekonomi % 5

 

Kıtlık, Tercih ve Fayda
Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
Talep ve Arz Esnekliği
Arz ve Talep Uygulamaları
Tüketici Dengesi Analizi
Üretim ve Maliyetler
Tam Rekabet Piyasası
Monopol
Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
Faktör Piyasaları
Milli Gelirle İlgili Kavramlar
Para Teorisi ve Politikası
Uluslararası Ticaret Teorisi
Uluslararası İktisat Politikası
Döviz Piyasası
Ödemeler Bilançosunun Tanımı
İktisadi Kalkınma ve Büyüme
Toplam Soru 6

 

Maliye % 5

 

Maliye İlminin Esasları
Kamu Ekonomisi
 Kamu Giderleri
 Kamu Gelirleri (Vergi Teorisi)
 Bütçe
 Devlet Borçları
Yerel İdareler
  Toplam Soru 6

 

Meslek Hukuku %5

 

Mesleki Mevzuat 
Meslek Yasası
Yönetmelikler
Meslek Kararları
Toplam Soru 6

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %5

 

İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama 
İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar 
İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi  İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları
İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları
Sendikal Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri
Toplu İş Sözleşmesi-Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin
Kurumsal Yapısı
Sosyal Sigorta Kolları
Toplam Soru 6

 

Vergi Hukuku

%5

 

Vergi hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri, konusu, Dalları ve tanımı 
Vergi hukukunun kaynakları 
Vergi kanunlarının zaman, yer ve anlam bakımından Uygulanması
Verginin tarafları, mükellefin ödevleri ve hakları
Vergi borçlusu (Mükellef ve  Vergi sorumlusu )
Vergi kesenlerin sorumluluğu
Mükellefin ödevleri
Mükellef hakları 
Vergilendirme işlemleri ve süreler 
Vergiyi doğuran olay 
Vergi hukukunda süreler
Vergi borcunun sona ermesi 
Vergi borcunu sona erdiren diğer nedenler
Vergi kabahat ve suçları
Vergisel idari ve adli yaptırımları azaltan ya da sona Erdiren kimi durumlar 
Vergi hukukunda cebri icra süreci 
Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
Uluslararası vergi hukuku 
Uluslararası çifte vergilendirmeyi ortadan Kaldırma yöntemler
Toplam Soru 6
Ticaret Hukuku %5 Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı
Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet 
Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap
Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limitet Ortaklık, Anonim Ortaklık
Anonim Ortaklıkta Denetim 
Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi
Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler 
Kıymetli Evrak
Toplam Soru 6
Borçlar Hukuku %5 Borç ilişkisinin temel kavramları-borçların kaynakları-hukuki işlem kavramı-sözleşmelerin hukuki işlemler içindeki yeri sözleşmelerin kurulması 
Sözleşmelerin geçersizliği-temsil
Haksız filler (sorumluluk olguları)
Haksız filler ve sebepsiz zenginleşme İfa 
Borcun ifa edilememesi (ifa engelleri) 
Özel durumlar-özel kayıtlar-tarafların değişmesi
Borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkileri ve borcun sona ermesi
Yüzde dağılımlar soru sayısını değil sınav bütünlüğü içerisindeki ilgili alanların soru dağılımındaki ağırlığı gösterir.
 

Toplam Soru 6

   SMMM Staja Giriş Yeni Sınav Sisteminde Ne Değişti?

08/03/2014 Sınavını Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yaptı.

6 Eylül 2013 tarihinde yapılan TESMER 6. Olağan Merkez Kurul Toplantısında kabul edilen Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesinde yer alan konu başlıklarından soru sordu.

Geçmiş Soru bankasından 7 Soru çıktı.

Sorular Geçmiş Sınavlara göre daha kaliteli hazırlandı. Daha az iptal soru çıktı.

Şirketler Muhasebesi Sınav Konularında her zaman vardı. Ancak soru sorulmuyordu. Soruldu.

Aktif Akademi Eğitim Merkezi 15 yıldır Sınav Konularının Tamamına Yönelik Eğitim Verdi. Sürpriz ile hiçbir zaman karşılaşmadı.

Aktif Akademi ile Hazırlananlar 100 Alan Bilgisi Sorusundan en az 80 Net Yapar.

 

Amacımız Her Zaman Kazandırmak

 

SMMM'lik Staja Giriş Sınavı Hakkında

TÜRMOB tarafından Anadolu Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde yapılan ve aşağıda belirtilen derslerin alt konularını  kapsayan bir sınavdır. sınavı hangi kurum  yaparsa yapsın aşağıdaki alt konu başlıkları değişmediği takdirde bir önemi yoktur.

SMMM'lik Staja Giriş Sınavında Başarılı Olmak İsteyenler İçin Önerilerimiz

1) Aşağıda belirtilen derslerin alt konu başlıklarına iyi çalışın

2) Geçmiş dönem sorularını ezberleyerek başarılı olamazsınız.

3) Hiç bir eğitim kurumu soru yakalayamaz soruyu birebir tutulamaz. bu tür kısa yollara hiç güvenmeyin.

4) Evinizde, İşyerinizde ders çalışma imkanınız varsa aşağıda belirtilen derslerin alt konu başlıklarını çalışın, çalışma bittikten sonra çıkmış sınav sorularını çözün, soruları çözerken yaptığınız yanlışların doğrusunu öğrenin.

5) Sınava daha kolay hazırlanmak için bir eğitim kurumundan eğitim alıyorsanız, öğrendiğiniz bilgileri mutlaka tekrar edip çalışın

siz çalışmazsanız hiç bir eğitim kurumu sizi başarılı kılamaz.

6) Sınavdan önce kendinizi deneme sınavları ile en az 3 kez deneyin. başarılı olup olamayacağınızı önceden ölçün.

 

STAJA GİRİŞ SINAVI DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ

TÜRMOB tarafından Anadolu Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde yapılan ve aşağıda belirtilen derslerin alt konularını  kapsayan bir sınavdır.

Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların basarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.

Bağıl değerlendirme yönteminde ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki adayların puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında yada üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde adayın basarı durumu da değişir. Bu nedenle özellikle test tipi sınavlarda bağıl değerlendirme sistemi en adil ve en nesnel olan değerlendirme biçimidir.

Bu değerlendirme biçiminde, ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu bulunarak, değerlendirmeye esas notlar, bir notun, ortalamanın kaç standart sapma1 altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir. Bu suretle, adaylar ortalama performansları ölçütüyle birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle, sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan birçok sınavda da kullanılmaktadır.

Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana baslıkta basarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana baslıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı basarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı basarı puanına Genel Kültür ve Alan Bilgisi soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen basarı puanları tam sayı olmadığı gibi doğrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen Sınav Basarı Puanları ÖSS sınavlarında da olduğu gibi tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.

Bağıl değerlendirme yöntemi sınav değerlendirmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olup, 2004 yılına kadar Staja Giriş Sınavlarını yapan ÖSYM tarafından da TÜRMOB TESMER Staja Giriş Sınavlarında kullanılmış olup, bu yöntem ÖSS sınavlarında, Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı pek çok kurum sınavında ve kredili sistemle değerlendirme yapan öğretim kurumlarında da kullanılmaktadır.

Matematiksel bir ifade ile standart sapma, veri değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının karelerinin toplamının ortalamasının kareköküdür; yani verilerin ortalamadan sapmalarının kareler ortalamasının (varyansın) karekökü olarak tanımlanır.

 
 
 
 
 
 

Adres: G.M.K. Bulvarı Tolluoğlu Apt.No:71/7-8 Kat:4-5 Maltepe / ANKARA Tel:0312 230 32 15 - 0312 230 32 16 Faks: 0312 229 79 24 E-mail:aktif@aktifonline.net

jordan 4 oreo jordan 4 columbia jordan 7 French blue French blue 7s jordan 4 columbia oreo 4s columbia 4s jordan 4 oreo oreo 4s jordan 4 columbia jordan 4 columbia oreo 4s jordan 4 columbia jordan retro 4 oreo 4s French blue 7s jordan 4 columbia French blue 7s jordan 4 oreo jordan 4 oreo French blue 7s oreo 4s jordan 4 oreo French blue 7s oreo 4s jordan 7 French blue jordan 4 oreo jordan 4 columbia oreo 4s jordan 4 columbia French blue 7s jordan 4 columbia oreo 4s jordan retro 4 oreo 4s French blue 7s oreo 4s oreo 4s oreo 4s jordan 4 oreo